CTC PAL

 • CTC PAL
  Autosampler CTC PAL 1 200
  Więcej niż automatyczny system do nastrzykiwania próbek
 • CTC PAL3 to nie tylko możliwość automatycznego nastrzykiwania próbek. To również wszechstronne narzędzie umożliwiające automatyzację metody przygotowania próbek. Możliwe jest przygotowanie próbek po przez zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) jak i ekstrakcji ciecz-ciecz. Oprócz tego system umożliwia przygotowanie krzywych kalibracyjnych, upochadnianie związków czy pobieranie próbek gazowych lub ciekłych z instalacji przepływowych.

  Dzięki modułowej konstrukcji, system może być skonfigurowany w dowolny sposób i w miarę potrzeb rozbudowywany. Rozwiązania oparte o CTC PAL3 współpracują zarówno z systemami HPLC jak GC.

  W ramach naszej oferty zapewniamy dobór odpowiedniej konfiguracji, zapewniającej optymalne wykorzystanie sprzętu, instalację oraz jeśli istnieje taka potrzeba opracowanie metody przygotowania próbek.

  Materiały informacyjne:
  • Automatyczne przygotowanie próbek dla systemów GC i HPLC – prezentacja