Szkolenia

  • prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
    • przygotowania próbek do pomiaru
    • obsługi sprzętu
    • analizy danych
  • opracowujemy metody badawcze z gwarancją dla konkretnego rozwiązania
  • doradzamy w wyborze odpowiedniego zestawu urządzeń

Aktualnie organizowane szkolenia:

Planowane terminy:

13-15.03.2017; 24-26.04.2017; 19-21.06.2017; 21-23.08.2017; 23-25.10.2017 oraz 04-06.12.2017

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Planowane terminy:

15-17.05.2017; 10-12.07.2017; 11-13.09.2017 oraz 20-22.11.2017

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Planowane terminy: 27-30.03.2017

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Planowane terminy: 01.03.2017

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Planowane terminy: 05.04.2017

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Planowane terminy: 10.05.2017

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Planowane terminy:

20–21.03.2017 oraz 24–25.04.2017

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Szkolenie organizowane przy współpracy z LabExperts

Zakończone szkolenia:

Nie tylko LC/MS/MS w analizie ilościowej i jakościowej