Szkolenia

 • prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
  • przygotowania próbek do pomiaru
  • obsługi sprzętu
  • analizy danych
 • opracowujemy metody badawcze z gwarancją dla konkretnego rozwiązania
 • doradzamy w wyborze odpowiedniego zestawu urządzeń

Aktualnie organizowane szkolenia:

 • seminarium organizowane przez MS Ekspert Sp. z o.o. i LNI Swissgas EE Sp. z o.o. poświęcone różnorodnym rozwiązaniom które z jednej strony ułatwią i umilą pracę w laboratorium, a z drugiej rozszerzą możliwości analityczne systemów GC i LC/MS.Seminarium odbędzie się w dniach 14-15.04.2021 roku w godz. 11:00-13:00 na platformie MS Teams. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na czacie.
 • Link do spotkania:
 • Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 

   

 • W ramach seminarium przewidziane jest 5 wykładów.

  1) Automatyzacja systemów LC i GC – CTC PAL3 autosampler

  Firma CTC Analytic jest producentem stosowanym na całym świecie automatycznych podajników próbek PAL. Obecna generacja umożliwia, oprócz wykonania nastrzyku próbki, również zautomatyzowanie jej przygotowania, jak również połączenie z techniką head speace czy SPME.

  W trakcie wykładu zostaną przedstawione przykładowe rozwiązania i zastosowania systemu PAL3 do systemów LC i GC.

  Wykład będzie prezentowany po polsku.

  2) SICRIT ion source, how to extend the possibility of LC/MS system

  Firma Plasmion oferuje innowacyjne źródło do łagodnej jonizacji chemicznej w przepływie (ang. Soft Ionization by Chemical Reaction in Transfer (SICRITR)). Źródło to może być wykorzystane z systemami LC/MS wiodących producentów. Jego zastosowanie, w znaczący sposób rozszerza możliwości tych systemów, umożliwiając jonizację lotnych związków organicznych. Umożliwia więc analizę na systemach LC/MS związków, które do tej pory można było analizować tylko przy pomocy systemu GC/MS.

  W trakcie wykładu zostanie wytłumaczona zasada działania źródła SICRIT oraz pokazane zostaną przykładowe zastosowania.

  Wykład będzie prezentowany po angielsku.

  3)  Unique solution for mixing of gases- LNI SONIMIX products

  LNI Swissgas jest innowacyjną firmą opracowującą i oferującą swoim użytkownikom najwyższej jakości produkty. Pierwszy wykład poświęcony będzie rozwiązaniom umożliwiającym bardzo dokładne i precyzyjne mieszenie gazów. Rozwiązania te dostarczane są przez Szwajcarski odział firmy.

  W trakcie wykładu zostanie wytłumaczona zasada działania urządzeń z linii SONIMIX oraz pokazane zostaną przykładowe zastosowania.

  Wykład będzie prezentowany po angielsku.

  4) LNI gas generators Solution

  W kolejnym wykładzie prezentującym rozwiązania firmy LNI Swissgas przedstawione zostaną produkty stosowane do generowania wodoru, powietrza zerowego i azotu, współpracujące z systemami GC i LC/MS. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym w tych produktach zapewniają one długotrwałą, bezusterkową i oszczędną eksploatację.

  W trakcie wykładu zostaną pokazane unikalne rozwiązania technologiczne, zapewniające bezawaryjną pracę generatorów gazów.

  Wykład będzie prezentowany po angielsku.

  5)  LNI smart furniture – Oszczędzające miejsce i zwiększające komfort pracy, rozwiązania dla laboratorium.

  W ostatnim wykładzie, przedstawione zostaną innowacyjne, opracowane i produkowane w Polsce, dedykowane systemom GC i LC/MS meble laboratoryjne. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, zapewniają one komfortową pracę operatorowi sprzętu, ułatwiają obsługę serwisową i zapewniają optymalne warunki pracy postawionym na nich urządzeniom.

  W trakcie wykładu zostaną pokazane unikalne rozwiązania technologiczne, stosowane w stołach pod spektrometry oraz zostaną przedstawione możliwości ich konfiguracji.

  Wykład będzie prezentowany po polsku.

  Program oraz informacja o przetwarzaniu danych.

 

Planowane terminy:

25-27.03.2020

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Planowane terminy:

10-12.12.2018

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Zakończone szkolenia:

Nie tylko LC/MS/MS w analizie ilościowej i jakościowej

Preparatyka prób badanych do ilościowych analiz LC-MS/MS – płyny ustrojowe

Podstawy tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS)

Podstawy tworzenia metod ilościowych LC-MS/MS

Podstawy walidacji metod ilościowych LC-MS/MS

Nowoczesne techniki przygotowania próbek do analizy z zastosowaniem HPLC i LC-MS/MS