Szkolenia

  • prowadzimy szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
    • przygotowania próbek do pomiaru
    • obsługi sprzętu
    • analizy danych
  • opracowujemy metody badawcze z gwarancją dla konkretnego rozwiązania
  • doradzamy w wyborze odpowiedniego zestawu urządzeń

Aktualnie organizowane szkolenia:

Planowane terminy:

25-27.03.2020

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Planowane terminy:

10-12.12.2018

Miejsce szkolenia: Laboratorium Masdiag w Warszawie na ulicy Żeromskiego 33

Zakończone szkolenia:

Nie tylko LC/MS/MS w analizie ilościowej i jakościowej

Preparatyka prób badanych do ilościowych analiz LC-MS/MS – płyny ustrojowe

Podstawy tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS)

Podstawy tworzenia metod ilościowych LC-MS/MS

Podstawy walidacji metod ilościowych LC-MS/MS

Nowoczesne techniki przygotowania próbek do analizy z zastosowaniem HPLC i LC-MS/MS