Projekty

tabliczka na drzwi A4

MS Ekspert Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie akcesoriów dla systemów LC-MS/MS, które ułatwią stosowanie techniki w działalności rutynowej”.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 730 519,89 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 094 962,17 zł

Celem projektu jest opracowanie źródła jonów dostosowanego do pracy w zakresie micro- i nanolitrowych przepływów. W źródle montowana w specjalnym kartridżu mocowana będzie kolumna chromatograficzna zakończona elektrodą. Kolejnym etapem projektu jest stworzenie na bazie opracowanego źródła, systemu pozwalającego stosować krótkie jednorazowe kolumny. Projekt przewiduje opracowanie i zbudowanie źródeł jonów dla spektrometrów SCIEX, Thermo i Shimadzu. W ramach projektu zostanie opracowana również metoda wytwarzania kolumn chromatograficznych, zarówno z wypełnieniem stałym jak i kolumn monolitycznych.

Koncepcja stworzenia takiego rozwiązania jest efektem rozwoju techniki LC-MS i jej coraz szerszego wykraczania poza ośrodki naukowe oraz wysoko wyspecjalizowane laboratoria. Nowe rozwiązanie przyczyni się do uproszczenia obsługi systemów LC/MS. Pozwoli to na ich szersze zastosowanie w działalności rutynowej, przede wszystkim w diagnostyce medycznej. Dodatkowo ułatwi korzystanie z systemów LC/MS przy przepływach fazy ruchomej poniżej 50 ul/min.