Kontakt

 • MS Ekspert Sp. z o.o.

  ul. Piekarnicza 5

  80-126 Gdańsk

  tel.: +48 799 778 586

  e-mail: biuro@msekspert.com

  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000495851, REGON: 222026750, NIP: 5833164567
  Kapitał zakładowy spółki: 5550,00 zł

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w firmie MS Ekspert Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy :
Administratorem Danych Osobowych jest MS Ekspert Sp. z o.o. ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych : tel.: + 48 58 526 12 48. fax: + 48 58 526 12 50. e-mail: biuro@msekspert.com.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przedstawienia Państwu naszej oferty, zawarcia umowy kupna/sprzedaży produktów MS Ekspert Sp. z o.o. archiwizacji i zabezpieczenia informacji w sytuacji prawnej potrzeby wykazania faktów oraz dowodów w sprawie (podstawa: art.6.ust.1 lit. b, f, RODO)
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, a w przypadku udostępnienia danych w celu informacyjnym do czasu wycofania zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom wykonującym na rzecz MS Ekspert Sp. z o.o. usługi prawne, księgowe, informatyczne, audyty, doradztwo finansowe i podatkowe.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.